0001.png                             mp3DirectCut、MP3、免費、編輯、剪接軟體 (中文版)

 

 

軟體名稱: mp3DirectCut

軟體版本: 2.10

軟體大小: 16+1 kB

系統需求:Windows XP/2000/Me/98/95/NT

軟體語言: 中文繁體{ 多國語言}

軟體性質: 免費

官方網站: http://www.mpex.net/

軟體下載: 按這裡

現在的手機大多都能使用mp3的鈴聲,相信許多人應該都會下載一些最新的mp3來當鈴聲,但是歌曲有長和短,那就需要

mp3DirectCut來幫你剪輯你的歌曲時間、長短,這裡介紹一個體積小、但功能不紹的剪輯軟體,又不用花你一毛錢,因為它是免費

軟體。

1.png

 

3.png

 

4.png

 

5.png

 

 

全站熱搜

weat 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()